Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
  
  
  
  
sbalit Předpis : 1/2015 ‎(2)
Obálka 1-2015.pdfObálka 1-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1 ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády1.1.2016 16:58
Předpis 1-2015.pdfPředpis 1-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1 ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády1.1.2016 16:59
sbalit Předpis : 2/2015 ‎(2)
Obálka 2-2015.pdfObálka 2-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 15. dubna 2015, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstev1.1.2016 16:58
Předpis 2-2015.pdfPředpis 2-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 15. dubna 2015, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstev1.1.2016 16:59
sbalit Předpis : 3/2015 ‎(2)
Obálka 3-2015.pdfObálka 3-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů1.1.2016 16:59
Předpis 3-2015.pdfPředpis 3-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů1.1.2016 16:59
sbalit Předpis : 4/2015 ‎(2)
Obálka 4-2015.pdfObálka 4-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky1.1.2016 16:59
Předpis 4-2015.pdfPředpis 4-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky1.1.2016 16:59
sbalit Předpis : 5/2015 ‎(2)
Obálka 5-2015.pdfObálka 5-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních1.1.2016 16:59
Předpis 5-2015.pdfPředpis 5-2015Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních1.1.2016 16:59

​​